Velkommen til Bogens side

Denne hjemmeside indeholder supplerende materiale til bogen Socialt arbejde i et globaliseret samfund. Her kan du finde øvelser, cases, rapporter og andet materiale, som kan inddrages i undervisningen og planlægningen af længerevarende læringsforløb. En del indhold er frit tilgængeligt, mens andet indhold kun er tilgængeligt for undervisere. Er du underviser skal du kontakte os for at få adgang til opgaver og underviserinstrukser.

Under Cases finder du materiale, der kan bruges i forbindelse med forskellige undervisningsforløb og opgaver. De større cases kan eventuelt uddybes af studerende, og bruges til øvelser og situationsspil i tværfaglige forløb eller temaer om fx inklusions- og eksklusionsprocesser, udsatte familier eller boligsocialt arbejde.

Under Udlandspraktik finder du blandt andet en række praktikrapporter fra socialrådgiverstuderendes udlandspraktik. Rapporterne kan bruges til inspiration for studerende, der overvejer at tage i udlandspraktik. Rapporterne kan også bruges som empirisk materiale i forbindelse med større eller mindre opgaver.

Under Ressourcer finder du forslag til film, der kan ses i forbindelse med undervisning eller gruppeopgaver, eksempler på bøger og tidsskrifter, som uddyber bogens centrale temaer samt links til relevante organisationer, der beskæftiger sig med socialt arbejde.

I Forum kan bogens brugere skrive kommentarer eller starte en diskussion.

 

Skriv et svar