Cases

Her finder du en række større og mindre cases, der kan bruges i forbindelse med forskellige undervisningsforløb og opgaver. De større cases kan eventuelt uddybes af studerende, og bruges til øvelser og situationsspil i tværfaglige forløb eller temaer om fx inklusions- og eksklusionsprocesser, udsatte familier eller boligsocialt arbejde.

Download case om somalisk familie (Word-fil). Case – somalisk familie

Download stamtræ tilhørende case om somalisk familie (Powerpoint) Oversigt somalisk familie

Skriv et svar