Opgaver til kapitel 1

OPGAVE 1

Hvad er (internationalt) socialt arbejde?

Formål

Formålet er dels at få konkret empirisk viden om IASSW og IFSW og om internationalt socialt arbejde, dels at reflektere over betydningen af internationale netværk og organisationer for udviklingen af en profession.

Opgaveformulering

1) Gå ind på IASSW’s og IFSW’s hjemmesider og identificer følgende:

  • Hvad er organisationernes historie og formål?
  • Hvordan er de to organisationer bygget op, og hvilke fokusområder arbejder de aktuelt med?
  • Hvilke konkrete aktiviteter er de engageret i?

2) Reflekter over, hvilken betydning internationale netværk og organisationer har for socialt arbejde, og fremlæg en kort mundtlig præsentation af begge spørgsmål eventuelt med udgangspunkt i en poster med de centrale pointer.

 

 

OPGAVE 2

Definitionen af socialt arbejde

Formål

Formålet er dels at få viden om, hvad der konstituerer socialt arbejde som profession, dels at skabe refleksion over, hvilke menneske- og samfundssyn der ligger til grund for den internationale definition af socialt arbejde.

Opgaveformulering

Diskuter følgende spørgsmål med udgangspunkt i definitionen af socialt arbejde på side 21 gengivet nedenfor:

1) Hvad betyder det, at socialt arbejde både er praksis- og vidensbaseret (en akademisk disciplin). Hvad kan forskningen bidrage med, og hvad kan praksis?

2) Hvilke forskellige menneske- og samfundssyn bygger definitionen på, og kan de kombineres?

3) Hvilke overordnede roller og opgaver bliver socialrådgiveren tildelt i den måde at definere socialt arbejde på? Kunne I identificere alternative roller og opgaver?

Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.

Skriv et svar