Udlandspraktik

Her finder du en række praktikrapporter fra socialrådgiverstuderendes udlandspraktik. Rapporterne kan bruges til inspiration for studerende, der overvejer at tage i udlandspraktik. Rapporterne kan også bruges som empirisk materiale i forbindelse med større eller mindre opgaver. Du finder desuden en oversigt over de 25 konkrete praktikinstitutioner, der refereres til i bogens kapitel 3, hvor Metropols socialrådgiverstuderende har været i udlandspraktik.

 

Praktikrapporter

Download praktikrapport fra Sydafrika: Somerset Hospital South Africa

 

25 eksempler på institutioner, hvor Metropols socialrådgiverstuderende har været i udlandspraktik

Land/organisation Problemer Socialt arbejde
1. IndienBred udviklings- og hjælpeorganisation:”Asha Nivas” Fattigdom, arbejdsløshed kvindeundertrykkelse, børnearbejde, manglende skolegang, sundhedsproblemer, forældreløshed. Folkeoplysning, opsøgende arbejde med gadebørn, gadeteater, dukketeater, undervisning af børn, lokalsamfundsudvikling, mikrokreditter, socialt gruppearbejde med kvinder, selvhjælpsgrupper, rådgivning.
2. IndienBred udviklings- og hjælpeorganisation:“Liberal Association for the Movement of People” Fattigdom, boligmangel, kvindeundertrykkelse, spedalskhed, analfabetisme børnearbejde, manglende skolegang. Advokering, social action, lokalsamfundsudvikling, forskning og dokumentation, mikrokreditter, folkeoplysning, gruppearbejde med børn, færdighedstræning og uddannelse af børn og voksne.
3. NepalLokalsamfundsbaseret organisation:“Blue Diamond Society” Diskrimination og undertrykkelse af sexuelle mindretal, vold Politisk arbejde for menneskerettigheder, advokering, lobbying, kampagnearbejde, kapacitetsopbygning, retshjælp, sundhedsfremme, psykosocial rådgivning, folkeoplysning om HIV/AIDS
4. PakistanBred udviklings- og hjælpeorganisation med fokus på kvinders forhold:’Society of Advancement of Community, Health, Education and Training’ Fattigdom, kvindeundertrykkelse, sygdom. Lokalsamfundsudvikling, advokering, lobbyisme, folkeoplysning, medicinsk hjælp, madprogrammer for skolebørn.
5. ThailandBørnerettighedsorganisation:’The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation’ Fysiske, psykiske og seksuelle overgreb på børn. Advokering og lobbyarbejde, folkeoplysning, forskning og dokumentationsarbejde, lokalsamfundsarbejde, familiebehandling, forældreuddannelse, casework.
6. CambodiaKvindehjælps- og kvinderettighedsorganisation:”Cambodian Women’s Crisis Centre” Vold mod kvinder og deres børn, seksuel udnyttelse og handel med kvinder. Advokering, folkeoplysning, lokalsamfundsarbejde, konfliktløsning, rådgivning, uddannelsesaktiviteter, socialt gruppearbejde, drama og andre kreative udfoldelser.
7. PhillipinerneMenneskerettighedsorganisation:“BALAY Rehabilitation Center” Tortur og organiseret vold, traumatisering, intern fordrivelse som resultat af væbnet konflikt Politisk arbejde for menneskerettigheder, folkeoplysning, advokering, psykosocial støtte og behandling, rehabilitering, psykoeducation, empowerment, drama/forumteater, rådgivning
8. UgandaHiv/aids-behandlings- og forebyggelsesinstitution på kristent grundlag:’Reach Out – Mbuya HIV/AIDS Initiative’ Sygdom, hiv/aids, fattigdom, isolation og udstødelse. Sundhedsklini, maduddeling, mikrokreditter, folkeoplysning, lokalsamfundsarbejde, sportsaktiviteter, drama, forumteater, sang og dans, socialt gruppearbejde, rådgivning, hjemmebesøg, bøn.
9. SydafrikaHIV/AIDS-behandlings- og forebyggelsesinstitution:“West Coast Community HIV-AIDS Initiative” Sygdom, hiv/aids, fattigdom, isolation og udstødelse, kvindeundertrykkelse, diskrimination af smittede. Folkeoplysning,  præventionsfremme,  lokalsamfundsarbejde, netværksopbygning, drama, sang, suppekøkkener, socialt gruppearbejde, tegning/maling selvhjælpsgrupper, bøn.
10. Sydafrika’After-scool-care’ for udsatte, fattige børn og unge:”Pascap” Fattigdom, ungdomskriminalitet, stofafhængighed, forældreløshed, omsorgssvigt Støtte til skolegang, basal omsorg, rådgivning og vejledning af børn/unge, maduddeling, familievejledning, empowerment, netværksarbejde
11. SydafrikaPrivat institution for forældreløse og omsorgssvigtede børn og unge:”Beautyful Gate” Fattigdom, forældreløshed, omsorgssvigt Uddeling af mad og medicin, sundhedsfremme, basal omsorg, rådgivning og vejledning af børn/unge, familievejledning, empowerment
12. New ZealandCenter for sindslidelser, rehabilitering og retspsykiatri:”The Regional Forensic, Rehabilitation and Intellectual Disability Mental Health Services” Psykisk sygdom, kriminalitet. Rådgivning og vejledning, casework, socialt gruppearbejde, sang, kulturel brobygning, netværksopbygning, familiesamtaler, adfærdstræning.
13. USARehabiliterings- og behandlingsorganisation:”Baker Places” Hjemløshed, misbrugsproblemer, psykiske problemer. Social rehabilitering, casework, socialt gruppearbejde, terapi.
14. USAKristent kvindekrisecenter:”Women and Family Shelter” Hjemløshed, fattigdom, vold, familieproblemer. Casework, kriseintervention, oplysning og undervisning, religiøse aktiviteter, budgetlægning-”hjemmekundskab”, forældretræning, rådgivning, terapi.
15. USAKristen hjælpeorganisation:”The Salvation Army” Hiv/aids, misbrug, hjemløshed, kriminalitet, psykiske problemer. Casework, gruppeorganiseret undervisning, socialt gruppearbejde.
16. USAKristent behandlingscenter for misbrugere:”Teen Challenge Centre” Alkohol- og stofmisbrug, hjemløshed blandt unge Strukturerede aktiviteter, adfærdsregulering, bøn.
17. USA Privat organisation der hjælper hjemløse: “Coalition of Homelessness” Hjemløshed, fattigdom Rådgivning og vejledning til hjemløse, politisk arbejde med hjemløses rettigheder, empowerment
18. USAPrivat organisation, der hjælper ofre for vold og overgreb:”Safe Horizon” Vold og overgreb i familien, voldtægt, trafficking, hjemløshed blandt unge Individuelt sagsarbejde, rådgivning, advokering
19. ItalienOffentlig familierådgivningsinstitution: ”Consultorio Familieare” Parforholdsproblemer, psykiske og adfærdsmæssige problemer hos børn, lave indkomster, omsorgssvigt, uønskede graviditeter. Casework, rådgivning, oplysningsarbejde, familieterapi.
20. FærøerneOffentlig organisation,  socialforvaltning:”Almannaverkið  Psykosociale problemer,  helbredsproblemer, psykiske problemer Individuelt sagsarbejde med enkeltpersoner og familier
21. FinlandSelvstændig settlement-organisation:”Kuopion Settlementti” Social isolation og ensomhed, arbejdsløshed, manglende integration i lokalsamfundet. Netværksarbejde, sociale og kreative aktiviteter, socialt gruppearbejde, lokalsamfundsarbejde, undervisning og praktik, sprogundervisning, rådgivning.
22. IrlandOffentlig organisation:“Social Work Team for Separated Children Seeking Asylum” Tab af familie og hjemland, traumer, følelsesmæssige problemer, manglende omsorg, identitetsproblemer. Sagsarbejde, rådgivning, behandling, terapi.
23. EnglandPrivat organisation, der hjælper hjemløse:”Thames Reach” Hjemløshed, fattigdom, helbredsproblemer, psykosociale problemer Opsøgende arbejde, rådgivning og vejledning af hjemløse, shelters, sagsarbejde, advokering, folkeoplysning (kampagner),
24. GrækenlandPrivat, humanitær organisation, der hjælper papirløse migranter og asylansøgere:”Medecins du monde” Fattigdom, sult, helbredsproblemer, hjemløshed, psykiske problemer Rådgivning, shelters, maduddeling empowerment, advokering
25. NorgeOffentlig institution for udsatte unge:”Gartnerhaugen” Familieproblemer hos udsatte unge Rådgivning og vejledning

Skriv et svar